Arkivbildare (Person) - Furugård; Birger (1887-1961) | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Birger Furugård, född 8/12 1887 i Sillbodal, död 4/12 1961, son till kronolänsman Jan Petter Lundin och Fatima, gift med Berta Kristina, född Björnsson.

1911 inskrevs Birger Furugård vid universitetet i Lund. Där kom han i kontakt med Bengt Lidforss idéer. Furugård utbildade sig till veterinär och tog examen 1914. Efter vidareutbildning praktiserade han sitt yrke i Molkom och Deje i Värmland fram till 1950. I början av 1920-talet lärde han främst genom tidskrifter och press känna den tyska nationalsocialismen. Den 12/8 1924 bildade Furugård tillsammans med sina bröder Sigurd och Gunnar Furugård det första nationalsocialistiska partiet Frihetsförbundet och grundade även veckotidningen Nationalsocialisten. Tidningen spred huvudsakligen översatt antisemitisk propaganda. På grund av ekonomiska problem lades tidningen tillfälligt ner under 1925, men utgavs igen senare samma år med ett annat format. Samtidigt ändrades namnet på partiet till Svenska Nationalsocialistiska Bonde- och Arbetarpartiet.

I början av 1930-talet bildade Birger Furugård tillsammans med Sven Olov Lindholm och Konrad Otto Hallgren Nationalsocialistiska Folkpartiet (NSFP) och Furugårds tidning Nationalsocialisten blev dess partiorgan. Under hösten 1930 slogs NSFP ihop med Nysvenska Förbundet i Göteborg och Nysvenska Nationalsocialistiska Förbundet (NSF) bildades med Furugård som riksledare. Det nya kamporganet blev Vår Kamp och Sven Olov Lindholm redaktör. Årsskiftet 1930/1931 ändrades namnet på partiet till Svenska Nationalsocialistiska Partiet och 1932 ställde partiet upp i riksdagsvalet med en stor mängd röster men inga mandat som resultat. I oktober 1933 skedde en splittring av partiet då Lindholm uteslöts tillsammans med en del andra medarbetare. Dessa bildade direkt ett nytt parti Nationalsocialistiska Arbetarepartiet. Lindholms och Furugårds partier existerade parallellt fram till valet 1936 då Furugård troligen till en följd av det låga antalet väljade lade ner sitt parti och uppmanade sina väljare att bli medlemmar i Nationalsocialistiska Arbetarepartiet. Birger Furugård slutade härefter med sitt politiska arbete.

Tillhör arkiv

Birger Furugård

Kod (Code)

187

Tid (Dates)

1887-1961

Kön (Gender)

Man

Källa (Source)

Eric Wärenstam, Fascismen och nazismen i Sverige 1920-1940. Stockholm 1970

Regler (Conventions)

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR(CPF) 2nd edition - ICA 2004 ISBN 2-9521932-2-3

National Council on Archives, Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997