Arkivbildare (Person) - Johansson; Rune Bernhard (1915-1982) | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Född 12 februari 1915 i Växjö, död 18 mars 1982, var son till bagarmästaren Axel Johansson och Hulda Lundkvist och verksam som bagare innan han blev politiker på heltid.
1942 valdes han in i stadsfullmäktige i Ljungby,
1947 var han ordförande för Ljungby drätselkammare.
1951-1979 riksdagsledamot (av första kammaren till och med 1960)
1960-1969 ledamot av SAPs partistyrelse
1957-1969 inrikesminister (där han bl.a. drog upp riktlinjerna för bostadspolitiken och 1970-talets kommunindelningsreform)

Han spelade en viktig roll i den offentliga sektorns utvidgning och uppgiftsfördelning, såsom överföringen från staten till landstingen av provinsialläkarna (1963), reformeringen av mentalsjukvården (1967) samt förstatligandet av polisen (1965). Som industriminister (1971–1976) strävade han efter att bygga upp en statlig näringspolitik. Inför kärnkraftomröstningen 1980 ingick han i rikskommittén för Linje 2. Johansson var en flitig talare och företog många resor både inrikes och utomlands.

Tillhör arkiv

Rune Johansson

Kod (Code)

292

Tid (Dates)

1915-1982

Kön (Gender)

Man

Regler (Conventions)

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR(CPF) 2nd edition - ICA 2004 ISBN 2-9521932-2-3

National Council on Archives, Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997