Arkivbildare (Person) - Malm; Stig (1942-) | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Stig Malm föddes den 4 mars 1942 i Sundbyberg. Efter yrkesskolan arbetade han som instrumentmakare på Arenco AB i Stockholm. Vid 22 års ålder blev han ordförande i Arencos verkstadsklubb och följande år 1965 blev Malm assistent vid Metalls förbundsskola Skåvesjöholm i Åkersberga. I december ovanstående år inledde han en tjänstgöring som förhandlingsombudsman på Metall. Han utsågs till avtalssekreterare 1977 för att 1981 väljas till LO:s andre ordförande 1981. När LO:s dåvarande ordförande Gunnar Nilsson gick i pension 1983 valdes Stig Malm till ordförande 1983.

Stig Malm har haft flera andra uppdrag bl.a. ordförande i Folksam, ledamot i BPA, i 4:e AP- fondens, Industrifondens och PK-bankens styrelse. I internationella sammanhang har Malm varit ordförande i FFI, styrelseledamot i EFS och NFS. Vidare var Malm ledamot från 1984 av den Socialdemokratiska partiets styrelse och ledamot av dess verkställande utskott. Stig Malm avgick från sin post som LO:s ordförande och lämnade även sina övriga uppdrag 1993.

Tillhör arkiv

Stig Malm

Kod (Code)

3509

Tid (Dates)

1942-

Kön (Gender)

Man

Regler (Conventions)

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families - ISAAR(CPF) 2nd edition - ICA 2004 ISBN 2-9521932-2-3

National Council on Archives, Rules for the Construction of Personal, Place and Corporate Names, 1997