Affisch - Affischer | Arkivkatalog - Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Text: Kampen för bröd och frihet
Föredrag om Arbetarnas landsråds program och uppgifter
hålles av __________________ å __________________
____ dagen den __________________ kl. ____
Ingen för sin egen och hela arbetarklassens sak intresserad arbetare bör utebli.
Arbetare!
Gör Din plikt. Kräv Din rätt.

Utgivare: Arbetarnas landsråd

Acc: [Gamla samlingen]

Tillhör arkiv

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

Refkod (RefNo)

1889/B/10/XL-1918-003

Tid (Date)

1918

Teknisk information (UserWrapped3)

Extra liten

Fysisk beskrivning (PhysicalDescription)

Småskador, något skrynklig; tidigare vikt